میزبانی وب - لینوکس - داخل کشور - PLESK
 • Product 1

  PAL

  • 100 مگابایت فضا
  • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 5 اکانت ایمیل
  • 1 اکانت اف تی پی
  • 1 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  4,350,000/yr
  Naruči
 • Product 2

  PBL

  • 250 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 10 اکانت ایمیل
  • 2 اکانت اف تی پی
  • 2 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  5,550,000/yr
  Naruči
 • Product 3

  PCL

  • 500 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 3 اکانت اف تی پی
  • 3 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  6,900,000/yr
  Naruči
 • Product 4

  PDL

  • 1000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 اکانت اف تی پی
  • 5 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  9,750,000/yr
  Naruči
 • Product 5

  PEL

  • 2000 مگابایت فضا
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 10 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  13,950,000/yr
  Naruči
 • Product 6

  PFL

  • 5000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 15 اکانت اف تی پی
  • 15 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  24,750,000/yr
  Naruči
 • Product 7

  PGL

  • 10000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 20 اکانت اف تی پی
  • 20 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  40,500,000/yr
  Naruči
 • Product 8

  PHL

  • 20000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 50 اکانت اف تی پی
  • 50 پایگاه داده MySQL
  • سیستم عامل Linux
  Only
  73,500,000/yr
  Naruči