میزبانی وب - ویندوز - داخل کشور - PLESK
 • Product 1

  PAW

  • 100 مگابایت فضا
  • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 5 اکانت ایمیل
  • 1 اکانت اف تی پی
  • 10 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 1 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  5,655,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  PBW

  • 250 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 10 اکانت ایمیل
  • 2 اکانت اف تی پی
  • 20 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 2 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  7,215,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  PCW

  • 500 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 3 اکانت اف تی پی
  • 50 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 3 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  8,970,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  PDW

  • 1000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 اکانت اف تی پی
  • 100 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 5 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  12,675,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  PEW

  • 2000 مگابایت فضا
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 200 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  18,135,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  PFW

  • 5000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 15 اکانت اف تی پی
  • 500 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  32,175,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  PGW

  • 10000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 20 اکانت اف تی پی
  • 1000 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  52,650,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 8

  PHW

  • 20000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 50 اکانت اف تی پی
  • 2000 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  95,550,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 9

  PIW

  • 40000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 50 اکانت اف تی پی
  • 50000 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  فقط
  171,990,000/yr
  سفارش دهید