میزبانی وب - ویندوز - داخل کشور - PLESK
 • Product 1

  PAW

  • 100 مگابایت فضا
  • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 5 اکانت ایمیل
  • 1 اکانت اف تی پی
  • 10 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 1 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  1,284,000/yr
  Ordina subito
 • Product 2

  PBW

  • 250 مگابایت فضا
  • 2.5 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • 10 اکانت ایمیل
  • 2 اکانت اف تی پی
  • 20 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 2 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  1,848,000/yr
  Ordina subito
 • Product 3

  PCW

  • 500 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 3 اکانت اف تی پی
  • 50 مگابایت محدودیت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 3 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  2,304,000/yr
  Ordina subito
 • Product 4

  PDW

  • 1000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 5 اکانت اف تی پی
  • 100 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 5 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  3,228,000/yr
  Ordina subito
 • Product 5

  PEW

  • 2000 مگابایت فضا
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 200 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  4,608,000/yr
  Ordina subito
 • Product 6

  PFW

  • 5000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 15 اکانت اف تی پی
  • 500 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  8,100,000/yr
  Ordina subito
 • Product 7

  PGW

  • 10000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 20 اکانت اف تی پی
  • 1000 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  13,440,000/yr
  Ordina subito
 • Product 8

  PHW

  • 20000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 دامنه قابل میزبانی
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 50 اکانت اف تی پی
  • 2000 مگابایت فضای دیتابیس
  • سیستم عامل Win Server 2012 R2
  • 20 پایگاه داده MSSQL-2012 / MySQL
  Solo
  24,960,000/yr
  Ordina subito