سرور مجازی
 • Product 1

  پکیج A

  • 2 Core CPU
  • 2 GB Memory
  • 64 GB Hard Disk
  • 100 GB Monthly Traffic
  شروع از
  1,490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  پکیج B

  • 4 Core CPU
  • 4 GB Memory
  • 128 GB Hard Disk
  • 250 GB Monthly Traffic
  شروع از
  2,490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  پکیج C

  • 6 Core CPU
  • 6 GB Memory
  • 256 GB Hard Disk
  • 500 GB Monthly Traffic
  شروع از
  3,490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  پکیج D

  • 8 Core CPU
  • 8 GB Memory
  • 512 GB Hard Disk
  • 1 TB Monthly Traffic
  شروع از
  5,490,000/mo
  سفارش دهید